BESCHERMING VAN DE PRIVACY

Privacyverklaring:

EcoTinto verklaart dat het alle klanteninformatie confidentieel behandeld en alleen gebruikt wordt om u nog beter te kunnen helpen.
Uw gegevens zullen verwerkt worden conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden overgedragen tenzij EcoTinto hier wettelijk toe verplicht wordt. EcoTinto kan deze gegevens combineren met de gegevens van andere bestanden waarvan EcoTinto (mede)houder is.
De website van EcoTinto kan links bevatten naar externe websites die beheerd worden door andere ondernemingen. Hou er rekening mee dat de richtlijnen beschreven in deze privacyverklaring niet van toepassing zijn op de informatie verzameld op andere websites.
Door de EcoTinto-website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop EcoTinto persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

Verwerking van persoonsgegevens:

EcoTinto kan de Koper bepaalde gegevens vragen om de commerciële relatie en de verwachte service beter te kunnen organiseren: naam bedrijf, eigen naam, leverings- en facturatie adres, e-mail adres.
Sommige gegevens zijn noodzakelijk voor de afhandeling van de vraag of de bestelling van de Koper, andere helpen ons hem beter te leren kennen en zo de aanbiedingen beter af te stemmen op zijn behoeften.
Op de pagina’s waar persoonlijke gegevens gevraagd worden, wordt de Koper duidelijk gemaakt welke gegevens verplicht zijn (aangeduid door het symbool * ) of welke facultatief, alsook wat eventueel de gevolgen zijn indien deze gegevens niet doorgegeven worden.
De Koper heeft te allen tijde toegang tot deze gegevens en kan er de rechtzetting van eisen aan de hand van een brief (t.a.v. YMP Sales, Haakveld 24 – 2547 Lint) of via mail aan onze klantendienst (info@ecotinto.be) met daarbij een recto/verso kopie van de identiteitskaart.
De naamgegevens van de Koper kunnen meegedeeld worden voor direct marketing doeleinden aan de partners van EcoTinto. Hij kan verzet aantekenen tegen het doorgeven van deze gegevens door een brief of een mail te sturen met de melding: “Ik verzet me tegen het doorgeven van mijn persoonlijke gegevens aan derden voor direct marketing doeleinden. Bijkomende informatie betreffende de bescherming van de privacy bij de verwerking van de persoonlijke gegevens kunnen bekomen worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Privacy, Hoogstraat 139, B-1000 Brussel.

Cookies:

De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een computerbestand dat op de harde schijf van de computer van de Koper opgeslagen wordt. Hij heeft tot doel te melden of de Koper vroeger reeds de Site bezocht heeft. De cookies worden, onder andere, door EcoTinto gebruikt om de service die de Koper aangeboden wordt te personaliseren.
Bovendien verzamelt onze site door de geactiveerde software van uw computer, bij elk bezoek gegevens betreffende de datum, de bezochte pagina’s, de duur van het bezoek, alsook het IP adres van uw computer, de toegangverlener, de zoekmotor en de links die aan de basis liggen van dit bezoek. Deze gegevens laten ons toe de werking van onze site en de doeltreffendheid van ons partners te verbeteren.
De Koper behoudt zich de mogelijkheid deze cookies te weigeren door deze functie te deactiveren in zijn browser. Hierdoor kan hij de service hem aangeboden door EcoTinto via de Site niet meer personaliseren.
Het cookie ecotinto.be linkt alle informatie over uw aankopen die tijdens eenzelfde sessie werden uitgevoerd aan elkaar om een correcte factuur op te stellen. Als u het cookie weigert kan u niet doorgaan met uw bestelling.

Gebruik van e-mail:

Zodra u klant van ons bedrijf bent, kunnen wij u commerciële aanbiedingen waarvan wij denken dat ze voor u interessant zijn, toesturen via alle kanalen waaronder ook outlook.

Bij het versturen van mails plaatsen we de identiteit, het merk EcoTinto of de commerciële aard van onze aanbieding duidelijk in het onderwerp van het bericht dat in outlook verschijnt. Onderaan de pagina kan u door een eenvoudige klik gebruik maken van het recht u uit te schrijven uit deze mogelijkheid.

Klantenwerving per email:

Bij klantenwerving per e-mail gericht naar potentiële kopers die nog geen commerciële relatie hadden met EcoTinto, verzekeren wij dat de databanken met e-mailadressen op een betrouwbare en legale manier werden verzameld. Dit betekent dat de betrokkenen vooraf geïnformeerd werden over een eventuele overdracht naar derden en hoe ze dit kunnen tegengaan met een eenvoudige klik.

Veiligheid van de gegevens:

Wij engageren ons de veiligheid van de persoonlijke gegevens te garanderen via strikte procedures binnen onze onderneming. Voor gegevens die “online” verkregen werden, maken we gebruik van het beveiligde SSL Protocol dat u een hoog niveau van bescherming biedt.

 

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht van zijn aankoop af te zien binnen een termijn van 14 kalenderdagen, vanaf de dag na de levering van de goederen, en dit zonder boete of motief.
Consumenten die de aangekochte goederen wensen terug te zenden dienen contact op te nemen met de klantendienst van EcoTinto – YMP Sales bvba, Haakveld 24 – 2547 Lint

Enkel de kosten voor de terugzending zullen aangerekend worden.
De producten zullen enkel teruggenomen worden op vertoon van de factuur, in de originele en onbeschadigde verpakking.
Goederen die in geen geval teruggenomen zullen worden:
Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
Producten waarvan de verpakking beschadigd is.
Op maat vervaardigde producten (ingekleurde verven).
Reeds gebruikte of geopende producten.