Over ons

In 2005 startten we met EcoTinto omdat we merkten dat er nood was aan meer ecologische verfproducten. Doelbewust hebben we gekozen om met een fabrikant samen te werken die als één van de pioniers van natuur- of ecologische verven kan aanzien worden en binnen de natuurverfwereld een degelijke reputatie heeft opgebouwd.Wat ons vooral aansprak , was hun duidelijke visie en bekommernis : de mens, het milieu en het product staan centraal in heel hun benadering.

Doelstelling

Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat de solventen, acrylaten, en weekmakers, die in vele traditionele verven verwerkt worden, zwaar wegen op zowel onze gezondheid als op het milieu. De traditionele verfindustrie werkt eraan, maar heeft nog een lange weg af te leggen.

Daarom hebben wij er ons doel van gemaakt om u hoogstaande, decoratieve producten aan te bieden die gezonder en veiliger zijn voor u en uw omgeving. De EcoTinto producten worden gekenmerkt door een bijzonder zorgvuldige keuze van de gebruikte grondstoffen en door het toepassen van minimale chemische veranderingsprocessen tijdens de productie.

Tegelijkertijd zijn het producten waarvan de eigenschappen en gebruiksvriendelijkheid dermate geoptimaliseerd werden dat zij ook geschikt zijn voor iedere gebruiker. Naast de hoge kwaliteit van de EcoTinto producten kijkt de fabrikant er op toe dat er nooit enig gevaar bestaat voor de gebruiker of het milieu, dit zowel tijdens de fabricage, het gebruik, als bij de afvalverwerking.

Wij volgen verder een politiek van totale openheid met betrekking tot de samenstelling van onze producten. U kunt voor elk van onze producten nagaan wat de samenstelling ervan is, doordat die gegevens terug te vinden zijn op de wikkel van elk product.

Wij en natuur

De term Natuurverf of ecologische verf bestaat uit twee delen, naast het eerste deel “natuur” of ecologisch” is er nog een zeer belangrijk deel , met name verf. Hier durven wij te stellen dat onze producten zich ook zeer sterk profileren. Onze producten worden in Duitsland gefabriceerd en zijn het resultaat van meer dan 25 jaar onderzoek, waarbij niet enkel naar het ecologische aspect werd gekeken maar ook nadruk werd gelegd op de technische kenmerken

Aspecten zoals dampdoorlatendheid, vochtregulerend karakter (voor de leemverf) zijn sterke pluspunten die vochtafzetting – condensatie – of schimmelvorming, die in vele woningen optreedt, mee helpen voorkomen of bestrijden. Daarnaast zorgen de pigmenten die op de lichtintensiteit en lichttype reageren voor een zeer grote kleurenrijkdom. Met EcoTinto geschilderde leefruimtes stralen hierdoor meer warmte uit en zorgen zo voor een aangenamer leefklimaat.

Ons klanten

Wij horen van tevreden klanten dat zij niet meer zullen teruggrijpen naar de traditionele producten waar ze voorheen mee werkten.Vooral mensen met ademhalingsproblemen of allergieën zijn lovend over onze producten.

Conclusie

Vandaag zien we dat natuurverven geëvolueerd zijn naar hoogtechnologische producten die aan de strengste normen voldoen. De open politiek van de natuurverffabrikanten geeft de consument inzage in alle ingrediënten, waardoor hij perfect weet waarmee hij zijn woning behandelt.