Hoe bereid ik mijn muur het beste voor?

 • door de muur netjes af te wassen met een ontvettend product zoals Solarine of St.Marc;

 • door scheuren of gaatjes op te vullen met een geschikt product;

 • door nauwkeurig af te plakken.

 • Bekijk hier ons stappenplan om een mooi resultaat te garanderen

Benodigdheden

 • Borstel  (vb. met een borstel met stijvere haren kan je een streepeffect bekomen)

 • Verfrol (lengte haren: 8-12 mm, zoals voor acrylaatverven,)

 • Afplaktape (onmiddellijk na het schilderen verwijderen anders heb je kans dat je achteraf de verf lostrekt)

 

Wat betekent ‘natuurlijk’?

Binnen de context van verfproducten, wordt met de term ‘natuurlijk’ algemeen bedoeld dat het om ecologische of ‘groene’ verf gaat… Omdat er geen duidelijke definitie voor de term ‘natuurlijk’ binnen de verfindustrie bestaat en iedere fabrikant een beetje zelf bepaalt wat voor hem “natuurlijk” is, stellen wij dat je naar het ecologisch verantwoorde karakter van het verfproduct moet kijken.

Wij zijn fier op onze reputatie als toonaangevende merknaam voor ecologische verven. Al onze verven zijn vervaardigd in overeenstemming met onze strikte ecologische principes. Onze Duitse industriële partner heeft een benijdenswaardige en langdurige reputatie voor de ontwikkeling en productie van milieuvriendelijke verven opgebouwd.

 

Waarom zou ik natuurverven gebruiken?

De verfmarkt wordt grotendeels gecontroleerd door multinationale chemische bedrijven die traditioneel minder bezorgd zijn over het milieu tenzij zij door de wetgeving ertoe verplicht worden of omdat het hun omwille van commerciële redenen beter uitkomt (hype).

De natuurlijke verfbeweging begon in Duitsland na de “studentenrevolte” en het nieuwe denken van de jaren ’70 als een reactie op de bezorgdheid over de impact van de moderne chemische verf op het milieu en de gezondheid. De bezorgdheid van enkelen toen, is nu geëvolueerd naar de bezorgdheid van de massa.

Iedereen stelt zich wel eens vragen omtrent:

• de impact van de petrochemische oplosmiddelen op het milieu;

• mogelijke kankerverwekkende eigenschappen van veel petrochemische verven;

• de enorme toename van allergieën en astma, vooral bij kinderen;

• het “sick building-syndroom” als gevolg van een hoge concentratie aan chemische verbindingen in bouwmaterialen of de lucht binnen gebouwen.

Veel mensen zijn zich niet bewust dat zelfs moderne synthetische (chemische) verf jaren na het aanbrengen potentieel schadelijke gassen blijft afgeven. We zien dat een toenemend aantal mensen actief bezig is met zijn of haar gezondheid en met welzijn in het algemeen. Velen letten nauwgezet op hun voeding, doen bewust aan sport,… maar… de ruimten waarin ze wonen, werken en slapen zijn dikwijls bekleed met moderne chemische verf. Het komt er bijna op neer dat we leven in een reeks plastic zakken.

 

Wat zijn VOS en als ik een lage VOS verf koop, kan ik er zeker van zijn dat ze niet schadelijk is om te gebruiken?

Vluchtige Organische Stoffen zijn koolstof gebaseerde chemische verbindingen die in de meeste verfproducten voorkomen. VOS zijn schadelijk voor de gezondheid en het milieu en dragen bij aan de opwarming van de aarde.

De verffabrikanten zijn sinds 2007 wettelijke verplicht om op de verpakking van hun verfproducten het VOS-gehalte te vermelden. De EU-wetgeving stelt dat binnen de verschillende productgroepen, verfproducten slechts een maximaal VOS gehalte mogen bezitten, maar de EU-wetgeving verbiedt het gebruik niet van verven met hoge VOS waarden. De meeste oplosmiddelen die gebruikt worden in solventgedragen verven (meestal hoogglans lakken of wandverven) bevatten hoge gehalten aan VOS. De meeste watergedragen verven daarentegen bevatten ook VOS.

De EcoTinto verfproducten bevatten geen VOS. (*)

Verder is het belangrijk om weten dat je niet alle verven met lage of zonder VOS-gehalte gelijk kan stellen met de EcoTinto verven, want dikwijls bevatten zij nog andere “vieze” bestanddelen zoals weekmakers op acrylbasis, ammoniak of formaldehyden.

 (*)wij zullen echter wel een beperkte VOS waarde vermelden op onze producten van 0.5gr/L, alhoewel we weten dat de verschillende ingrediënten die gebruikt worden om onze producten samen te stellen VOS vrij zijn, Reden hiervoor is dat niet vermeden kan worden dat er ergens tijdens het productieproces een verontreiniging zou kunnen plaatsvinden , bv. Via toevoeging van water. – en… in scheikunde bestaat de waarde 0 eigenlijk niet

Bevatten de EcoTinto verven petrochemische ingrediënten?

EcoTinto kijkt niet alleen welke stoffen IN de verf gaan, maar ook (nog belangrijker!) wat er UITkomt! Wat gebeurt er nadat de verf is aangebracht? Er kunnen zich gevallen voordoen waarbij het alternatief voor een petrochemisch bestanddeel – het natuurlijke dus – meer schade aan het milieu of de gezondheid veroorzaakt dan het petrochemisch derivaat. EcoTinto zal enkel en alleen in zulke gevallen kiezen voor het petrochemisch bestanddeel.

Indien EcoTinto gebruik maakt van ingrediënten op petrochemische basis, gebruiken we deze alleen in zeer kleine dosissen en worden ze als het ware ‘versleuteld – opgesloten’ in de verf. Op deze manier, kan er een verf gecreëerd worden met een nul of zeer lage uitstoot aan koolstof.

De sleutel tot deze discussie is dus de koolstofuitstoot. Niet enkel petrochemische ingrediënten veroorzaken uitstoot van koolstof. Ook bij de natuurlijke grondstoffen zijn er ingrediënten die koolstof uitstoten en daardoor bijdragen aan de opwarming van de aarde. De beste manier om de koolstofemissies van een verf te controleren is op zoek te gaan naar het VOS-gehalte op het etiket (nu wettelijk verplicht) … hoe hoger het VOS-gehalte, hoe hoger de uitstoot van kooldioxide.

De EcoTinto leemverven zijn volledig VOS vrij. Inderdaad, je kan dus stellen dat wij een gezond en pragmatisch principe hanteren!

 

En wat met de prijs/kwaliteitsverhouding van de EcoTinto verven?

Neen, je moet geen compromis sluiten over de kwaliteit of de prijs om te kunnen werken met EcoTinto verven.

De EcoTinto verven zijn concurrerend geprijsd ten opzichte van andere toonaangevende, traditionele kwaliteitsverven. Onze kwaliteit is ongeëvenaard, gelijk aan of hoger dan de prestaties van vergelijkbare conventionele verven in bijna alle opzichten. EcoTinto verven zijn ontwikkeld om aan hoge prestaties te voldoen, niet om de winstmarges te maximaliseren.

 

Zijn de EcoTinto producten geschikt voor vegetariërs en veganisten?

Geen enkele van onze producten is getest op dieren en ze zijn allemaal geschikt voor vegetariërs. Hou er echter rekening mee onze caseïne verven zuivelproducten bevatten. Op al onze producten vind je een volledige opsomming van de ingrediënten terug

 

Ik heb last van allergie / astma. Zullen EcoTinto verven helpen?

Veel allergie en astma-patiënten ervaren de voordelen bij het gebruik van EcoTinto producten. Er zijn een aantal redenen voor:

 • zorgvuldige selectie van de ingrediënten, met als basis natuurlijke ingrediënten in plaats van zwaar bewerkte synthetische stoffen;

 • het ademend vermogen van onze verven, in het bijzonder de vochtregulerende eigenschap van de leemverf, die zelfs de luchtvochtigheid in een kamer regelt, zorgen voor een gezondere en comfortabelere leefomgeving.

 • de leem in de leemverf stoot negatieve ionen uit; de hoge concentratie van negatieve ionen is algemeen aanvaard als zijnde heilzaam voor de gezondheid en welzijn, in het bijzonder voor allergie-en astmalijders;

 • leem heeft de eigenschap om geuren en verontreinigingen die aanwezig zijn in de omgevingslucht te neutraliseren;

 • geen opbouw van statische elektriciteit,

Het is bijna niet mogelijk om te garanderen dat een individu niet zal reageren op een bepaald product of ingrediënt. Tot op dit ogenblik zijn er ons geen reacties gekend, maar om zeker te spelen adviseren wij de potentiële gebruikers onze producten eerst te testen; van de meeste van onze producten zijn testpotjes beschikbaar. U kunt ook steeds contact opnemen met onze medewerkers die u graag verder helpen.